Fremtidens Logistikk

Gardermoen-området er Norges hjerte når det gjelder logistikk. Grunnet COVID-19 så har området fått noen nye utfordringer, men også muligheter. Logistikk er her et viktig stikkord. Prosjektet har fokus på fremtidens logistikk (tredjeparts logistikk inklusivt eHandel) ved bruk av digitalisering inkl. roboter, automatisering og AI.
 
Prosjektet skal bidra til å gjøre Gardermoregionen mer robust ved at: 
  • Logistikkbransjen utvikles til å bli mer bærekraftig og verdiskapende gjennom at det tilrettelegges og skapes nyere satsinger som er kunnskapsintensive og teknologidrevne.
  • Inkluderer innovasjonssystemet på Kjeller som har god innsikt og erfaring med big data, AI/ML, automatisering og robotteknologi samt avansert planlegging og gjennomføringer av aktiviteter.
  • Samhandlinger og nyskapende aktiviteter blant eksisterende logistikk aktører og eksterne teknologimiljøer.
  • Digitalisering. Automatisering og robotteknologier kan bidra til nyskaping av teknologibaserte virksomheter som gavner logistikkmiljøet, hvor digitalisering er stikkordet.
  • Styrke den internasjonale konkurranseevnen. Logistikk næringen er internasjonalt eksponert og det er viktig å stryke de nasjonale evner og kapasiteter, spesielt for tredjepart og eHandels logistikk.
  • Bidra til samhandling blant logistikk aktører og tilhørende nye og eksisterende teknologiaktører samt databransjesatsingen DigitalNorway.
  • Berede grunnen for en mulig nettverkssatsing på sikt for logistikkbransjen.
  • Utvikle nye tekniske løsninger knyttet til sirkulærøkonomien.