Left Left
Top Image

Innovasjon Gardermoen - Ditt bedriftsnettverk i Gardermoregionen!

Vi arbeider for økt verdiskapning i medlemsbedriftene og utvikling av næringslivet i Gardermoregionen.
Top Image

Innovasjon Gardermoen skaper møteplasser for næringslivet i Gardermoregionen! Delta på våre aktiviteter.

Top Image

Våre samarbeidspartnere er en drivkraft for innovasjon og nyskapning i Gardermoregionen, og vil alle bidra til fortsatt vekst.

Innovasjon Gardermoen skal stimulere til nyetableringer, nyskapning og vekst i bedriftene, og til utvikling av næringsmuligheter i regionen. Vårt samarbeid med sentrale næringslivsaktører bidrar til økt verdiskapning i området, gjennom utvikling av nye ideer, ny kompetanse og nye virksomheter. 

Aktiviteter

Image