Etablerertjenesten

Etablerertjenesten Øvre Romerike tilbyr personer bosatt i kommunene Ullensaker, Nes, Hurdal, Nannestad, Gjerdrum og Eidsvoll gratis etablererhjelp.Tilbudet er finansiert av Viken Fylkeskommune og kommunene på Øvre Romerike


 
Går du med en gründer i magen og har lyst til å starte egen bedrift? Har du en god idé og vil lære mer om hvordan du kan realisere den? Eller driver du allerede egen bedrift og ønsker økt kompetanse, inspirasjon og nettverk?

Uansett hvor du er i prosessen, kontakt oss og vi vil hjelpe deg videre!

Se mer på https://www.startupromerike.no/