Suksess med nettverk for kultur- og kreative næringer på øvre Romerike

Arbeidet med å skape et nettverk for kultur- og kreative næringer på øvre Romerike kom i gang høsten 2023 som et samarbeid mellom Ullensaker kommune og Innovasjon Gardermoen. Siden den gang har vi hatt flere nettverksmøter og en sosial samling på Tunet bar.
Hva innebærer et nettverk for kultur- og kreative næringer?
 

Prosjektet omfatter kulturell og kreativ næring på øvre Romerike. Målet er å fremme nettverksbygging og samarbeid, samt bidra til utviklingsarbeid og kompetanseheving. Det jobbes også frem mot å etablere av en kreativ kulturhub i regionen.

I tillegg skal møtene oppnå økt samarbeid innad i nettverket og ut mot annet næringsliv. De skal også øke næringsaktørenes kompetanse i å drive bærekraftig kulturell- og kreativ næring.Så hva gjør vi for å nå målene?

Vi vil nå målene ved å koordinere innsats mellom Ullensaker kommune, Innovasjon Gardermoen og næringsaktører i regionen. Vi arrangerer nettverksmøter med faglig innhold, sosiale nettverkstreff, inviterer eksterne foredragsholdere som snakker om relevante tema. Vi ønsker også å tilby relevante kurs.


På sikt har vi også lyst til å arrangere en større konferanse og reise ut for å hente inspirasjon og kompetanse fra eksisterende kulturhuber, sier Gunhild Ramsay Kovacs, rådgiver for kreative næringer og byliv i Ullensaker kommune. 


Det siste året har vi hatt tre nettverksmøter på dagtid: 20. november 2023 på Business Jessheim, 23. januar 2024 på Galleri Jessheim og 4.april 2024 på Wergelandshaugen Kulturdestinasjon. Her har vi kunnet glede oss over faglig input fra foredragsholdere, mingling, etablering av nye samarbeid og vennskap og god mat i fine omgivelser. 
I tillegg til nettverksmøter arrangerte vi for første gang et sosialt nettverkstreff på Tunet bar 06.juni 2024. Der ble det servert pizza rett fra den italienske pizzaovnen på stedet, det var underholdning fra Spellemannprisvinneren Marius Lien og Coralisa. Flere valgte også å benytte muligheten til å gripe mikrofonen og instrumenter på "åpen scene".Vi har hatt 35-45 deltakere fra hele øvre Romerike på nettverksmøtene og treffene. Kjennskap til hverandre på tvers av kommunegrensene er viktig, og vi ønsker å kunne arrangere både møter og treff i alle kommunene i regionen.

Forventet resultat

Gjennom å etablere et nettverk for kultur- og kreative næringer på øvre Romerike forventer vi at bevisstheten på viktigheten av nettopp disse næringene øker. Vi håper de som jobber med kunst og kultur føler at det er både attraktivt og fordelsaktig å etablere seg på øvre Romerike. Vi ser allerede at kulturhus, festivaler, gallerier, kommuner og andre innkjøpere av kunst og kultur har en høy andel lokalt produsert innhold i sitt program. Dette skal vi jobbe for at fortsetter og at det blir enda mer lokalt på sikt.


Tilbakemeldinger

På møtene har folk hatt anledning til å prate sammen og bli litt kjent. Det har blitt utvekslet erfaringer, man har lært mer om hva hver enkelt jobber med, og noen har startet forskjellige samarbeid. Tilbakemeldingene fra deltakere i nettverket har vært at dette er noe som trengs og noe som har vært savnet lokalt.

Veien videre

For videre samlinger vil det være aktuelt og interessant å se på helt konkrete muligheter for samarbeid og hva hver enkelt kan få ut av nettverket. 
 

Noe som har kommet fram i nettverket er ønsket om en bedre oversikt over forskjellige aktører. Vi har jobbet litt med hvordan vi kan få til dette, blant annet har det vært drøftet muligheten for en egen portal og hvilke funksjoner den eventuelt skulle hatt, sier Kovacs entusiastisk.
 

Til høsten og vinteren er det lagt opp til enda flere aktiviteter med nettverket for kreative næringer på øvre Romerike. Det blir to nettverksmøter, et nettverkstreff og det jobbes med et kurs i skriving av prosjektsøknader. Planleggingen av en konferanse for hele Romerike til våren er helt i startgropa.


Vi heier på kultur- og kreative næringer og håper å se deg på neste treff!