Kommunale Næringsfond

Kommunene på Øvre Romerike er tildelt midler til bruk i kommunalt næringsfond. Dette er et ekstraordinært krisetilskudd fra staten i forbindelse med Covid19-pandemien. Midlene skal komme næringslivet tilgode. 
Det prioriteres tiltak og prosjekter som gir nye arbeidsplasser, sikrer eksisterende og som bidrar til varig næringsutvikling. Kriteriene for måloppnåelse er å styrke konkurransekraft, verdiskaping, aktivitet og sysselsetting. 

 
Innovasjon Gardermoen har engasjert seg i dette tiltaket og er innleid som konsulenter av Ullensaker, Nannestad, Hurdal og Eidsvoll kommune for behandling av søknadene.

Målgruppen er lokale bedrifter og næringsaktører. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling.

Tilskudd kan gis til f.eks.:
• Omstilling av bedrifter til nye markeder/ produkter (f.eks. digitaliseringstiltak)
• Samarbeidsprosjekter mellom bedrifter (f.eks. destinasjonsutvikling)
• Etableringsstøtte der forretningsideen har et klart potensiale til flere arbeidsplasser
• Fellestiltak for næringsutvikling
• Kompetanseheving og bedriftsrelevant utdanning

Kommunene har mottatt ulike beløp til utdeling, slik at for Nannestad, Eidsvoll og Hurdal var Innovasjon Gardermoen kun engasjert i første runde, mens for Ullensaker er vi nå igang med runde 3.