Nettverksgrupper

Innovasjon Gardermoen administrerer flere nettverksgrupper.
Felles for alle nettverksgruppene er at disse er åpne for bedrifter som er medlemmer av Innovasjon Gardermoen. 
 
Innovasjon Gardermoen tilbyr et aktivt nettverk og vi ønsker oss alltid flere deltagere i våre nettverksgrupper, og er åpne for forslag til nye nettverksgupper med andre tema. 

Pr idag har vi disse nettverksgruppene:
 • B2B nettverk
 • Styre og Daglig Leder nettverk
 • Destinasjonsnettverk
 • Bygg & Anlegg nettverk

Ta gjerne kontakt om du/din bedrift er interesserte i å være med i et nettverk! 


Gjennom nettverkene tilbyr vi:

 • verdifulle kontakter
 • nye møteplasser
 • erfaringsutveksling
 • kunnskap og kompetanse
 • kjøp og salg
 • nyttig informasjon
 • deltagelse i prosjekter
 • tilgang til nye markeder

Utvikling av forretningsnettverk er en markedsføringsmetode/ salgsteknikk som gir treffsikre resultater, og er en mer kostnadseffektiv metode for å generere nye forretningsmuligheter enn tradisjonell reklame eller salgsinnsats. Dette fordi "nettverking" er en lavkostaktivitet som involverer mer personlig engasjement enn tradisjonell markedskommunikasjon.


Gjennom samarbeid utvides nettverket, man får nye kontakter og bygger viktige relasjoner til andre mennesker.