Frokostmøter

Frokostmøter er en av de mest populære møteplassene vi arrangerer. 
Her møter du bekjente, treffer nye og knytter kontakter, alt sammen mens du spiser 
dagens viktigste måltid, nemlig frokost. 
Frokostmøtene holdes på forskjellige steder, fordelt utover året. 
Vi samarbeider med bedrifter og foreninger om å arrangere disse, samt at vi arrangerer egne. 

Temaene for innleggene varierer, men er alltid høyaktuelle ved at de informerer om hva som skjer i lokalsamfunnet. 
 

Målet med frokostmøtene er å øke bevissthet og kunnskap på sentrale bedrifts- og fagområder, og gi impulser til nytenkning og nyskapning.

Frokostmøtene er i tillegg viktige arenaer for kontaktskaping, relasjonsbygging og sosialt samvær. 
 

Tema
Har du et nytt produkt eller tjeneste? Har du en ny ide som kan forenkle ulike prosesser? Har du lyst til dele det med noen av IGs medlemmer, og lufte tanker?

Da kan du sammen med oss invitere til et frokostmøte. Vi går sammen og inviterer! Det er også en viktig plass for å møtes og bli kjent, knytte kontakter.
 

 

Du kan også invitere til frokostmøter ute i din bedrift,  da får du muligheten for å presentere bedriften og produktene dine.