Gardermoen Campus Utvikling AS

Gardermoen Campus skal bli Norges nye arena for helse- og teknologi-innovasjon.

Gardermoen Campus er et stort utviklingsområde på om lag 60 dekar som i dag er bebygget med 38.000 kvm bygg. Det er plass til ytterligere ca. 30.000 kvm. Etableringen av LHL-Sykehuset Gardermoen og Helsehuset har skapt grunnlag for en nærings- og tjenesteklynge særlig innen helserelatert virksomhet: Medisin, forskning og utvikling (FOU), teknologi, tjenesteyting, undervisning, offentlig/privat helsetilbud og annen kunnskapsbasert næring.

Intensjonene er å skape et sted med arkitektoniske og landskapsmessige kvaliteter. Med stor fokus på bærekraft vil man legge til rette for å redusere energibruken og utnytte fordelene ved at ulike funksjoner samlokaliseres. SBB har lang erfaring med ulike former for helsebygg.

Området utvikles av Gardermoen Campus Utvikling AS, et selskap eid av SBB Samfunnsbygg og Aspelin Ramm. Bygningene er tegnet av Nordic Office of Architecture, som bl.a. har tegnet St. Olavs hospital i Trondheim og utvidelsen av Oslo lufthavn Gardermoen.

For å vite med om SBB Samfunnsbygg, gå inn på www.sbbnorden.no

Kontaktpersoner

Elise Bratt-Aanensen
Eiendomssjef
Henrik Larsen
Utviklingssjef SBB Samfunnsbygg AS

Bilder