Formuesforvaltning Aktiv Forvaltning AS

Formuesforvaltning er et ledende selskap i Norden for uavhengig rådgivning mot formuende privatpersoner og familier. Etablert i 2000 og forvalter i dag 115 milliarder kroner, har 20 kontorer i Norge og Sverige og 300 ansatte. Vi setter kunden først gjennom uavhengig rådgivning, og helt siden starten har vi hatt én tydelig ledestjerne for all vår virksomhet; at kundens interesse alltid skal komme først. Dette har formet hva vi gjør og hvordan vi jobber. Vi tar kun betalt fra kundene for arbeidet som utføres, og har ikke andre interesser som kan påvirke hensynet til kundenes beste. Vi er der du er Lokal tilstedeværelse er viktig for å kunne gi god individuell oppfølging til våre kunder. Vi har derfor 17 kontorer i Norge fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord, og lokal kontoret på Romerike ligger på Jessheim. Vår visjon er å gi våre kunder et rikere liv. I den visjonen ligger det et ansvar for å bevare og utvikle verdier for våre kunder, men også for samfunnet for øvrig. Vårt oppdrag går utover det å kun skape avkastning på kapitalen som er betrodd oss. Først når vi skaper verdier for våre kunder, ansatte og eiere på en måte som ikke forringer samfunnet vi lever i og mulighetene for fremtidige generasjoner har vi oppfylt vår visjon fullt ut.

Kontaktpersoner

Thore Strand
Formuesforvalter
Alexander Gaardendahl
Formuesforvalter
Siren Borgen-Byng
Formuesforvalter