Romerike Sparebank

Romerike Sparebank er en av regionens største lokalbanker. Vi heier på deg som bor på Romerike, og er en solid støttespiller ved små og store økonomiske valg du har gjennom livet. Enten du driver din egen bedrift eller vil kjøpe din egen bolig.

Med gode sparebankverdier i ryggen gir vi tilbake til lokalmiljøet. Vi har et sterkt samfunnsengasjement som kommer til syne gjennom nettverksbygging og næringslivsutvikling. I tillegg er vi bevisst vårt samfunnsansvar - vi holder jevnlig foredrag med temaer som spenner fra forebygging av svindel til privatøkonomi for ungdomsskoleelever.

Romerike Sparebank er banken for deg med hjertet i lokalmiljøet.

Kontaktpersoner

Thor Even Thorstensen
Trine Ullereng
Samfunnskontakt

Bilder