NORCONSULT NORGE AS

Norconsults kontor på Jessheim har i dag over 20 medarbeidere, men i hele Norconsult er vi over 5 500 ansatte.


På Jessheim tilbyr vi solid kompetanse innen arealplanlegging, veg, vann og avløp, brannsikkerhet, geoteknikk og ingeniørgeologi. Kontoret har en egen oppmålingsavdeling som både måler opp ute og scanner innendørs (Scan to BIM). Vi kan også bistå i bygge- og eiendomssaker.


Kontoret gjennomfører tverrfaglige utredninger og analyser, utarbeider planer etter plan og bygningsloven og gir faglige råd innenfor en rekke områder.


Sammen med andre kontorer i regionen og hovedkontoret i Sandvika kan vi tilby tjenester innen alle markedsområder og fag.
Våre medarbeidere samarbeider på tvers av geografi og fag, noe som kommer våre kunder til gode i form av lokal rådgivning, med nasjonal og internasjonal kompetanse i ryggen.


Besøk oss gjerne i Furusethgata 10, 2050 Jessheim.

Kontaktpersoner

Kristine Skolt Tveitan
Kontorleder Jessheim
Nina Haugen
Avdelingsleder for Vei, VA, Plan og LARK
Hogne Opperud
Avdelingsleder Oppmåling og 3D-scanning
Vigdis Eidan
Avdelingsleder Brann

Bilder