Total Teknikk AS

I Total Teknikk spesialiserer vi oss på automatiske parkeringssystemer for effektivisering av parkeringsareal. Det er løfteinnretninger som heiser og stabler biler i ett system for å spare areal og kostnader. Med automatiske Parkeringssystemer kan man doble og triple antall parkeringsplasser på det samme arealet, eller redusere arealet for antall parkeringsplasser drastisk i forhold til tradisjonell parkering. Ingen behov for kjørebaner,ramper, eller kommunikasjonsveier.  Vi har parkeringssystemer og bilheiser for alle prosjekter.

Kontaktpersoner

Thomas Sønsterud
Daglig leder

Bilder