Total Teknikk AS

I Total Teknikk spesialiserer vi oss på automatiske parkeringssystemer for effektivisering av parkeringsareal.
Det er løfteinnretninger som heiser og stabler biler i ett system for å spare areal og kostnader.

Med automatiske Parkeringssystemer kan man doble og triple antall parkeringsplasser på det samme arealet, eller redusere arealet for antall parkeringsplasser drastisk i forhold til tradisjonell parkering.
Ingen behov for kjørebaner,ramper, eller kommunikasjonsveier. 
Vi har parkeringssystemer og bilheiser for alle prosjekter.

Kontaktpersoner

Thomas Sønsterud
Daglig leder

Bilder