Øvre Romerike Avfallsselskap (ØRAS) IKS

ØRAS (Øvre Romerike Avfallsselskap IKS) er et interkommunalt renovasjonsselskap stiftet og eid av kommunene Eidsvoll, Hurdal, Nannestad og Ullensaker for å ivareta felles oppgaver knyttet til avfallshåndtering.

Selskapet ledes av daglig leder med et styre og et representantskap og selskapets virksomhet er basert på rammebetingelser som er nevnt i selskapsavtalen/vedtekter. Fra 1.mai 2020 overtok ØRAS ansvaret for innsamling av husholdningsavfallet, kontakten mot abonnentene og kontrakten med renovatør. Selskapet har også ansvar for videre håndtering av avfallet samt drift av Miljøstasjon Dal Skog og returpunkter for glass- og metallemballasje i kommunene.

Kontaktpersoner

Trym Eigil Denvik
Daglig leder
Stine Cecilie Granlund
Kommunikasjonsrådgiver
Henry Dahl Johansen
Rådgiver renovasjon og utvikling
Vetle Kjenslie

Bilder