Statkraft Varme AS

Statkraft Varme er fjernvarmevirksomheten i Statkraft. Vi har drevet med energigjenvinning og fjernvarme siden 1982 og har 130 ansatte i Norge og Sverige. Vi produserer årlig over 1 TWh fjernvarme.

I Norge har Statkraft konsesjon for utbygging og drift av fjernvarme i Trondheim, Harstad, Ås, Namsos, Moss, Nannestad, Sandefjord og Gardermoen.

Fjernvarme og -kjøling kan brukes til mer enn oppvarming. Hva med hvitevarer drevet av fjernvarme, byggvarme, kjøling eller snøsmelting?

Er du utbygger, gjør bruk av fjernvarme da blir det enklere å oppnå et bedre klimaavtrykk og god totaløkonomi. Samtidig får brukerne et attraktivt, energieffektivt og klimasmart bygg med godt inneklima. Fjernvarme kan stå for de fleste energiaspekter til et bygg – fra varme og kjøling til fossilfrie byggeplasser og snøfrie inngangspartier.

Kontaktpersoner

Per Weidenhaijn
Key Account Manager
Jomar Sætre
Prosjektleder
Fred Arne Halvorsen
Drifssjef
Jørgen Nordahl
Head of Product & Brand

Bilder