OrbitArena As

OrbitArena AS er en arbeidsinkluderingsbedrift som gir mennesker nye muligheter i arbeidslivet.

Vi har bred kompetanse innen rekruttering og tilrettelegging og samarbeider med Nav og arbeidsgivere i offentlig og privat sektor.

Vår virksomhet leverer profesjonelle tjenester innen catering, bygg og produksjon og er samtidig en arena for arbeidstrening og opplæring. Det er ca. 85 årsverk tilknyttet OrbitArena som eies av kommunene Ullensaker, Eidsvoll, Nannestad og Hurdal, Viken fylkeskommune og næringslivet i området. Omsetningen er på rundt 60 millioner kroner.

Kontaktpersoner