Odal Sparebank

Odal Sparebank er en lokal, selvstendig sparebank med visjonen om å skape merverdi for kunder og lokalsamfunn. Vi har fire kontorer – Sand i Nord-Odal, Skarnes i Sør-Odal, Kongsvinger og Kløfta på Romerike.

Vi er 45 ansatte, har 9,5 milliarder kroner i forvaltningskapital og er, sammen med ca. 50 andre sparebanker, eier av Eika-gruppen.

Som lokalbank er vi store nok til å være solide og langsiktige og som tar samfunnsansvar på alvor. Samtidig er vi små nok til å ha korte beslutningsveier og kunne gi gode personlige råd til kundene våre.

Kontaktpersoner

Ove Ingebrigtsen
Banksjef bedrift
Jane Torgersen
Bedriftsrådgiver
Lars Petter Musiol
Bedriftsrådgiver

Bilder