Akershus Reiselivsråd - Visit Greater Oslo

Akershus Reiselivsråd benytter markedsnavnet Visit Greater Oslo og er det offisielle markeds- og utviklingsselskapet for turisme, dagsbesøkende og kurs- og konferanser i regionen som tidligere var Akershus. Selskapet er non-profit, ble etablert i 1987 på initiativ av reiselivsnæringen og fylkeskommunen, og samarbeider tett med Innovasjon Norge og VisitOsloRegion. Vi representerer bredden av store og små bedrifter innen besøksnæringen med ca 160 næringsmedlemmer og 11 medlemskommuner og har som mål å øke besøket til området og til reiselivsbedriftene.

Kontaktpersoner

Ninni Aarhus Tranum
Regionansvarlig Visit Romerike
Knut Aandal
Daglig leder