HR Prosjekt AS avd Romerike

HRP er landsdekkende leverandør av prosjektledelse, byggeledelse, utredning og analyse, rådgiving, arkitekttjenester og sikkerhetsrådgiving. Vi tar ledelsen i komplekse prosjekter fra tidlig fase til ferdig bygget. HRP har siden etableringen på Hønefoss i 2005 vokst fra 3 til mer enn 400 ansatte og er i dag Norges ledende leverandør av konsulenttjenester innen bygg & anlegg og sikkerhetsrådgivning. Eiere i HRP er Broviken AB, gründeren Helge Rustand og ledere i selskapet. Vår visjon er å bli Norges viktigste samfunnsbygger. Som en samfunnsbygger har vi sterk lokal tilstedeværelse over hele Norge, og er en hovedleverandør av prosjektadministrative tjenester til alle typer formålsbygg i norske kommuner. Dette samtidig som vi samarbeider tett med flere norske eiendomsutviklere og entreprenører. HRP har hovedkontor i Bjørvika i Oslo – og regionskontorer i hele Norge. Vi går gjerne nye veier for å sikre de beste løsningene for våre oppdragsgivere. For oss er det viktig å kunne tilby faglig sterke team som kan jobbe med prosjekter fra tidlig utredningsfase, og lede prosjektene gjennom alle faser.

Kontaktpersoner

Kirsten Sannerhaugen
Avdelingsleder Romerike

Bilder