Facilitator AS

Facilitator arbeider med konsulent- og rådgivningsvirksomhet spesielt mot det norske SMB-segmentet. Målet er og være den beste uavhengige sparringspartner for hver enkelt bedrift i jakten på rett likviditetsløsning.

Kontaktpersoner

Sven Rambech
Daglig leder

Bilder