Fretex Pluss AS, avd. Jessheim

Målsetting med Oppfølging
Målet er at du skal finne en jobb som passer for deg nå og at du føler deg klar til å jobbe videre med din karriere, hvis du ønsker det.

Slik foregår oppstarten
NAV søker deg inn i tiltaket. Når Fretex har fått innsøkingen, får du tildelt din egen jobbkonsulent.
Jobbkonsulenten din tar kontakt med deg per telefon for å avtale tid for en oppstartssamtale.
Du møter jobbkonsulenten din for å snakke om hva som er viktig for deg og hvilke jobber som kan være aktuelle for deg.

Videre samarbeid mellom deg og jobbkonsulenten
Du og jobbkonsulenten legger en plan basert på dine målsettinger. Sammen finner dere ut hvilke måter å søke jobb på som passer for deg og hvilken rolle jobbkonsulenten skal ha i prosessen. Som regel vil vi i løpet av den første måneden begynne å kontakte arbeidsgivere for å finne en jobb som passer for deg. Underveis jobber vi også med karriereveiledning. Hva konkret det innebærer kommer an på hva du trenger og ønsker veiledning i, og hvordan det passer for deg å jobbe med dette.
Du vil også få tilbud om oppfølging etter at du har kommet i jobb - enten i samarbeid med arbeidsgiver, eller ved at jobbkonsulenten har veilednings med bare deg. Dette vil vi også drøfte underveis slik at vi har planlagt det sammen før du begynner i jobb. Mens du er hos oss vil både du og jobbkonsulenten bruke vårt digitale verktøy -Karriereutforsking - til å planlegge og til å gi deg oversikt over hva som er gjort og hva som skal skje.


Kontaktpersoner

Lise Adelaine Wennberg
Teamleder

Bilder