SMB- utvikling- Good to Great

Den 10- 11 mai var det duket opp til SMB- utvikling – Good to Great på Sanner Hotell Gran. Bakgrunnen for arrangementet er å fremme næringslivet i Ullensaker og Nannestad.
 
SMB- utvikling skal bidra til å skape vekst i små og mellomstore bedrifter i omstillingsområdet, i regi av omstillingsprogrammet til kommunen med bistand fra Innovasjon Norge. Verktøyet som blir benyttet skal bidra lokale bedrifter i å utvikle og realisere nye og eksisterende forretningsmuligheter, og som en del av verktøyet deles prosjektet opp i tre deler: forstudie, forprosjekt og hovedprosjekt. Hensikten er å kunne kartlegge vekstpotensialet og viljen den enkelte bedrift har til å utvikle seg videre. Bedriftene som blir anbefalt videre til forprosjektet vil få tilbud om veiledning til å utarbeide bedriftsanalyser og prosjektplaner til utviklingsprosjekter som skal gjennomføres i hovedprosjektfasen.

Av bedriftene som deltar videre i hovedprosjektet kreves det innsatsvilje, engasjement og egeninnsats. Som en del av målet med SMB utviklingen vil bedriftene få mulighet til å dele erfaring, bekjentskap og kunnskapsdeling med andre bedrifter. Dette vil igjen bidra til å fremme nye perspektiver, ideer samt interessante problemstillinger for bedriftene i omstillingsfasen.  

På Sanner Hotell ble deltakerne introdusert med en innføring iblant annet endringsarbeid – «knekkpunkt», og hvordan iverksette nye og ulike perspektiver til å utføre arbeid på. Deltakerne fikk samtidig mulighet til å gå sammen i grupper på tvers av bedrifter, der hensikten var å dele erfaring og idémyldre om det aktuelle temaet. Avslutningsvis ble det holdt spennende foredrag ved Svein Harald Røine- «modig ledelse i usikre tider» og «motivasjon» ved Nils Erling Haugen, psykologspesialist. Dagen ble avsluttet med en bedre middag og overnatting på Sanner hotell.
Torsdag var det duket opp til refleksjoner og inntrykk fra gårsdagen, samt introduksjon til dagens tema: «hvordan få mer tid til å lede». Å fremme kunnskaper, samtaler og refleksjoner på tvers av bedrifter er både viktig og interessant, og intet mindre ble dette også vektlagt resten av dagen. Vi gleder oss masse til neste og siste samling som arrangeres den 15 juni.

«Det å samle bedrifter med samme mål, men med forskjellig utgangspunkt er med på å inspirere og motivere til å jobbe sammen for å nå målene. Vi i Innovasjon Gardermoen er heldige som får lov å jobbe med så mange spennende prosjekter».
- Remy Skogstrand, daglig leder Innovasjon Gardermoen