Sammen om Næringslivsprisen på Romerike

Næringslivsprisen som vil bli delt under Lillestrømkonferansen 25. mai, skal løfte frem en bedrift som aktivt bruker FNs bærekraftsmål i sin forretningsmodell. Det er nå åpnet for å sende inn forslag på gode kandidater til juryen:
Juryen består av Lillestrøms ordfører, leder i Kunnskapsbyen Lillestrøm, leder i Innovasjon Gardermoen og adm.banksjef i Romerike Sparebank.
Prisen som vil bli delt ut under festmiddagen på Lillestrømkonferansen, skal hedre en bedrift som har utmerket seg med å bruke bærekraftsmålene i fornyelse av sin forretningsmodell.

– Vi forutsetter at prisvinneren har implementert «bærekraft» som en viktig verdi i sin virksomhet. Bedriften leverer «positivt trippel bunnlinje», det vil si både på økonomi, miljø og sosial verdiskapning, sier adm.banksjef Siri Berggreen i Romerike Sparebank.
Næringslivsprisen skal bidra til økt bevissthet rundt bærekraft og FNs 17 bærekraftsmål. I vurderingen av årets kandidater vil det bli lagt spesiell vekt integrering, påpeker daglig leder Inger-Lise M. Nøstvik i Kunnskapsbyen.

– Prisen skal dessuten være en inspirasjon som kan være med på å høyne kunnskapen om den positive næringsutviklingen på Romerike. Målet med prisen er å inspirere flere til å se bærekraft som et konkurransefortrinn, sier hun.
Les mer om Statuttene for Næringslivsprisen Romerike (lenke: https://bit.ly/3oCqf4x)