Ny samarbeidsavtale med NAV

For å styrke næringslivet i regionen, bidra til økt verdiskaping og et sterkere samhold mellom næringslivet og de som står utenfor jobb, har Innovasjon Gardermoen og NAV inngått en ny, strategisk samarbeidsavtale. 

Viktig samarbeid


Samarbeidet retter søkelyset mot nytenkning, nyskaping og de mulighetene som finnes for arbeidstakere i regionen. 
 

Hva tilfører samarbeidet?


Innovasjon Gardermoen jobber for økt verdiskapning i medlemsbedriftene sine. I samarbeid med NAV vil vi skape møteplasser og stimulere til innovasjon. Gjennom felles aktiviteter og kunnskapsutveksling ønsker NAV og Innovasjon Gardermoen å bidra til fortsatt vekst i regionen.
 

Vi ser frem til et fortsatt fruktbart samarbeid med NAV. Ved å videreutvikle prosjektene vi allerede har startet blir dette kjempespennende i tiden fremover også. Sammen kan vi skape enda flere nye ideer, utvikle kompetanse og legge grunnlaget for økt sysselsetting i regionen. Det er viktig å skape flere muligheter for våre unge arbeidssøkere og partnerskapet er en viktig ressurs for begge parter i tiden fremover, sier daglig leder i Innovasjon Gardermoen, Remy Skogstrand. 


NAV har en stor gruppe unge arbeidssøkere mellom 16 og 30 år. De ønsker å være en døråpner for de unge. Samarbeidet med Innovasjon Gardermoen gjør det lettere for NAV å knytte seg tettere til næringslivet og bidra til inkludering og sysselsetting. 

Gjennom våren har NAV og Innovasjon Gardermoen arrangert WorkOP, et prosjekt som har vært en døråpner for mange unge arbeidssøkere i regionen. Flere av de som har stått utenfor arbeidslivet i lengre tid har fått fast arbeid i regionen gjennom WorkOP.

Partnerskapet mellom Innovasjon Gardermoen og NAV er et eksempel på samarbeidsdrevet innovasjon, der kunnskap og erfaringer fra praksisfeltet kombineres med nytenkning og gjennomføring. Målet er å bygge opp under lokale prosesser for utvikling og bidra til et bærekraftig næringsliv og sysselsetting i regionen.

Vi gleder oss til videre samarbeid!