Falketind Helse AS

Vi kan helhetlig arbeidshelse!

Gjennom våre erfaringer, utdanning og kunnskap som spesialfysioterapeuter, kognitive terapeuter og spesialist i arbeidshelse utdannelse, bidrar vi til helsefremmende prosesser individuelt og i bedrifter.

Vi møter mennesker igjennom kurs, aktivitet og gode samtaler i inspirerende omgivelser enten det er innendørs eller utendørs. Fokus på kunnskapsformidling, utfordringer og mestring, bevisstgjøring og refleksjon er viktige verktøy i vårt arbeid.

Kontaktpersoner

Ingunn Storholm Nagel-Dahl

Bilder