PPM PROSJEKT OSLO AS

PPM Prosjekt ble etablert i 2018, og vi har kontor sentralt i Trondheim og i Oslo. Vi har aktive og engasjerte eiere i firmaet, og de ansatte har gjennom praktisk gjennomføring av ulike byggeprosjekter opparbeidet seg en solid og bred kompetanse. Våre tjenester retter seg mot industri/offshore og bygge- og eiendomsbransjen i hele Norge.

PPM Prosjekt skal bidra til å skape lønnsomme, bærekraftige og fremtidsrettede prosjekter for våre oppdragsgivere. Vi i PPM Prosjekt utvikler og gjennomfører ulike prosjekter, og vi kan tilby flere tjenester og roller innenfor de ulike fasene av et byggeprosjekt. Prosjektene kan være både private og offentlige, store og små.

Kontaktpersoner

Karl Levinsen
Avdelingsleder/Prosjektleder
Lasse Engebretsen
Driftsleder/eiendomsforvalter

Bilder