Slm Revisjon AS

SLM Revisjon AS er et statsautorisert revisjonsfirma og består av totalt 31 ansatte med kontorer sentralt på Romerike. Nærmere bestemt i Lillestrøm og på Jessheim.

Vi er totalleverandør av revisjons- og rådgivningstjenester. Vår lange revisjonserfaring og høyt kvalifiserte medarbeidere sikrer våre kunder god og personlig service. Kombinasjonen av høyt kunnskapsnivå og variert praksis, gjør at vi føler oss godt rustet til å være diskusjonspartner for både den daglige ledelsen og styret hos våre kunder.

For de av våre klienter som har behov for en revisor, regnskapsfører eller annen ekspertise utenfor landets grenser, kan vi utvide vår internasjonale rekkevidde gjennom medlemskapet i PrimeGlobal, som er en verdensomspennende sammenslutning av regnskapsfirmaer og forretningsrådgivere. Vi har spesielt god dekning i Sverige og Danmark gjennom andre uavhengige medlemsfirmaer, R3 Revisjon AB og Martinsen. I samarbeidet med dem fungerer vi som et skandinavisk revisjonskontor. Med over 50 års erfaring står vi godt rustet til å møte fremtiden.

Kontaktpersoner

Bilder