PRICEWATERHOUSECOOPERS AS

I Norge består PwC av 28 kontorer rundt om i landet, med over 2.200 ansatte forpliktet til å levere kvalitet innenfor revisjon, rådgivning, økonomi og juridiske tjenester.

PwC Innlandet består av omtrent 50 medarbeidere som er klare for å hjelpe deg og din bedrift.

Vi hjelper virksomheter å lykkes med omstilling og nyskaping. Om det er å utvikle nye typer produkter eller tjenester. I det offentlige eller det private. Om det handler om teknologi eller omorganisering. Alt henger sammen. Vi jobber med hele organisasjonen fra idé til gjennomføring.

PwC-laget er mennesker som gjør alt de kan for å forstå din virksomhet. Vi har et genuint ønske om å hjelpe deg med å lykkes.

Kontaktpersoner

Vegard H. Løvlien
Partner

Bilder