NAV ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN

HAR DU BEHOV FOR NYE MEDARBEIDERE?
NAV Jobbservice Øvre Romerike er et markedsteam som følger opp virksomheter på Øvre Romerike. Vår viktigste oppgave er å gi rekrutteringsbistand til bedrifter som har behov for nye medarbeidere. Hovedsakelig rekrutterer vi lokalt, men kan også finne kandidater regionalt og nasjonalt. I tillegg kan vi bistå med å finne arbeidskraft i Europa når det ikke er kvalifisert arbeidskraft i Norge.

Vi kan hjelpe til med både små og store rekrutteringsoppdrag. Hvis du har behov for mange nye medarbeidere samtidig, kan vi også arrangere et rekrutteringstreff eller en jobbmesse. Dette er uformelle møteplasser der dere som arbeidsgiver vil møte og snakke med flere aktuelle kandidater til stillingene deres. Vi avtaler nærmere form og innhold på disse arrangementene ut fra deres behov. Dette er en svært effektiv måte å komme i kontakt med og rekruttere mange nye medarbeidere på.

NAV har mange arbeidssøkere som ønsker en mulighet i arbeidsmarkedet, og mange trenger litt ekstra bistand for å finne seg en varig jobb. Inkludering er en god og alternativ måte å rekruttere nye medarbeidere på, og NAV har tilskuddsordninger som kan vurderes ut fra kandidatens eventuelle behov for tilrettelegging.

Er du en arbeidsgiver på Øvre Romerike og ønsker å samarbeide med NAV om rekruttering og inkludering? Ta kontakt med oss da vel, mulighetene er mange!

Eidsvoll og Hurdal
John Kristian Alstad / 960 40 792 / john.kristian.alstad@nav.no

Nannestad og Gjerdrum
Lars Vidvei / 930 84 337 / lars.vidvei@nav.no

Nes
Turid Holm Flaa / 452 17 379 / turid.holm.flaa@nav.no

Ullensaker
Hanne Guro Rønning / 453 91 748 / hanne.guro.ronning@nav.no
Fikret Mahmuljin / 920 95 986 / fikret.mahmuljin@nav.no

Rekruttering fra Europa
Karoline Kristensen / 900 25 478 / karoline.kristensen@nav.no

Teamkoordinator
Line Svindal / 905 90 233 / line.claesson.svindal@nav.no

DU FINNER OGSÅ MER INFORMASJON PÅ NAV.NO:
Få hjelp fra NAV til å rekruttere:
https://www.nav.no/arbeidsgiver/rekruttere#rekrutteringsbistand

Vil hjelpe flere inn i arbeidslivet:
https://www.nav.no/arbeidsgiver/inkludere

Rekruttere fra EU/EØS og Sveits:
https://www.nav.no/arbeidsgiver/rekruttere-eu-eos