Matrix Insurance AS

Matrix Insurance AS er en forsikringsformidler som er registrert i Finanstilsynet.

Matrix ble etablert i 1991 og forvalter i dag personforsikrings og garanti program for ca. 60 000 ansatte innen ulike yrkeskategorier, fordelt på over 6 000 bedrifter.

Matrix har 16 ansatte med høy kompetanse og integritet. Vi jobber hver dag for å tilfredsstille alle våre nåværende og fremtidige kunder, og har som mål å være den beste leverandøren av forsikringer og garantier i Norge.

Vi dekker hele spekteret fra entreprenør garantier til skattetrekks-, løyve- og husleiegaranti.
Innen person- og skade forsikring dekker vi de fleste behov for bedriftsmarkedet

Kontaktpersoner

Thomas Winther
Chief Underwriting Officer
Rune Engeseth
Forretningsutvikler / Salg