Left Left
Top Image

Innovasjon Gardermoen - Ditt bedriftsnettverk i Gardermoregionen!

Vi arbeider for økt verdiskapning i medlemsbedriftene og utvikling av næringslivet i Gardermoregionen.
Top Image

Innovasjon Gardermoen skaper møteplasser for næringslivet i Gardermoregionen! Delta på våre aktiviteter.

Top Image

Våre samarbeidspartnere er en drivkraft for innovasjon og nyskapning i Gardermoregionen, og vil alle bidra til fortsatt vekst.

Innovasjon Gardermoen skal stimulere til nyetableringer, nyskapning og vekst i bedriftene, og til utvikling av næringsmuligheter i regionen. Vårt samarbeid med sentrale næringslivsaktører bidrar til økt verdiskapning i området, gjennom utvikling av nye ideer, ny kompetanse og nye virksomheter. 

Aktiviteter

Image
Velkommen til landets mest attraktive region!

Vi holder deg oppdatert om utviklingen på Romerike.
 

Romerike ligger sentralt i Gardermoregionen, som også omfatter Hadeland-, Gjøvik-, Hamar- og Glåmdalsregionen, til sammen 34 kommuner innenfor en omkrets på 85 km fra hovedflyplassen. Disse områdene orienterer seg naturlig mot vekstsentrene rundt Gardermoen, og anses som et felles nærings- og arbeidsmarkedsområde.
 

For Innovasjon Gardermoen er det naturlig å fokusere på det som skjer på Romerike/rundt hovedflyplassen, men aktiviteten i regionene rundt er også viktig for utviklingen i hele regionen.
 

 

Næringsutvikling
Vi skal tilby et aktivt miljø for næringsutvikling og stimulere til nyetableringer, nyskapning og vekst i bedriftene, og bistå i synliggjøring og utvikling av næringsmuligheter i regionen.

Vi vil tilrettelegge for at:
  • Din bedrift og dine produkter skal bli mer synlige i regionen
  • Du får oppdatert informasjon om regional utvikling/ prosjekter
  • Nyttig informasjon skal være enklere å finne
  • Du kan utnytte nettverket, lokale ressurser, profesjonelle tjenester

Vi skal holde deg oppdatert på det som skjer.
Bruk vårt medlemsnett til å finne aktuell informasjon i hele regionen!
 
Vår visjon og misjon
Innovasjon Gardermoen skal være en utviklingsmotor for å utvikle næringslivet gjennom lokal, nasjonal og internasjonal nettverksbygging, kompetanseheving, innovasjons prosjekter og proaktivt utviklingsarbeid i samspill med alle relevante aktører.

Vi skal utvikle og foredle næringslivet i regionen. Gjøre regionen mer attraktiv for både næringsliv og befolkningen gjennom fokus på verdiskaping og kompetanseutvikling
Top Image

Vi er «bindersen» i Gardermoregionen!

Innovasjon Gardermoen er en medlemsorganisasjon som arbeider for utvikling av næringslivet i regionen og økt verdiskaping i medlemsbedriftene. Vi samarbeider med kommunene og næringslivet for gode løsninger.

Vårt medlemsnettverk passer alle typer bedrifter.  Vi bidrar til nettverksbygging blant næringsaktører i Gardermoregionen for å skape arenaer og møteplasser både lokalt og regionalt. Vi tilbyr et bredt spekter av aktiviteter og gjennom møteplasser legges det til rette for nettverksbygging, erfarings- og kompetanseutvikling.

Vi skal på vegne av bedriftene utgjøre et viktig kontaktledd ovenfor regionale utviklingsaktører og offentlige premissgivere.  
 
Les mer
Top Image

Vi har vært her lenge!

Helt siden hovedflyplassen Oslo Lufthavn Gardermoen ble åpnet i 1998 har vårt bedriftsnettverk arbeidet for utvikling av næringslivet i regionen.

Innovasjon Gardermoen jobber konkret for økt lønn­somhet og vekst hos medlemsbedriftene, gjennom å sette fokus på nye forretningsmuligheter, fremtidsrettet tenkning og nyskapning.

Det åpnes for nye arenaer, nye muligheter og ny kunn­skap for bedriftene, og vi samarbeider for best mulig utvikling og rammebetingelser i regionen.
Les mer
Top Image

Bli medlem du også

Bli med i utviklingen av regionen som medlem av vårt bedriftsnettverk. Et medlemskap i Innovasjon Gardermoen gir deg tilgang et større nettverk og nye muligheter i Norges mest attraktive region!
Les mer