Velkommen til landets mest attraktive region!

Velkommen til landets mest attraktive region!

Vi holder deg oppdatert om utviklingen - klikk i kartet for lenker til delregioner og kommuner!

Romerike ligger sentralt i Gardermoregionen som også omfatter Hadeland-, Gjøvik-, Hamar- og Glåmdalsregionen, til sammen 34 kommuner innenfor en omkrets på 85 km fra hovedflyplassen. Disse områdene orienterer seg naturlig mot vekstsentrene rundt Gardermoen, og anses som et felles nærings- og arbeidsmarkedsområde.

For Innovasjon Gardermoen er det naturlig å fokusere på det som skjer på Romerike/rundt hovedflyplassen, men aktiviteten i regionene rundt er også viktig for utviklingen i hele regionen.

Vi håper vårt regionskart vil bli en god og nyttig veiviser (kun tilgjengelig på større skjermer)!

Abonner på nyhetsbrev