Samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere

Våre samarbeidspartnere er en drivkraft for innovasjon og nyskapning i Gardermoregionen, og vil alle bidra til fortsatt vekst.

Innovasjon Gardermoen skal stimulere til nyetableringer, nyskapning og vekst i bedriftene, og til utvikling av næringsmuligheter i regionen. Vårt samarbeid med sentrale næringslivsaktører bidrar til økt verdiskapning i området, gjennom utvikling av nye ideer, ny kompetanse og nye virksomheter. 

Vi er glade for våre samarbeidspartneres støtte i arbeidet for å skape et aktivt miljø for næringsutvikling i regionen.

 

Nettstedet benytter cookies for måling av trafikk. Mer informasjon om cookies. Benytter du andre tjenester på vår nettside må du godkjenne vår personvernerklæring.