Samarbeid

Formål

Vi arbeider for økt verdiskapning i medlemsbedriftene og utvikling av næringslivet i Gardermoregionen.

Innovasjon Gardermoen er en frittstående sammenslutning av bedrifter, som gjennom fokus på aktiviteter som gir kost-/nytteeffekt av medlemskapet, skal arbeide for medlemmenes næringsinteresser, bedriftsutvikling og verdiskapning. Organisasjonen skal på vegne av bedriftene utgjøre et viktig kontaktledd ovenfor regionale utviklingsaktører og offentlige premissgivere.


 

Nettstedet benytter cookies for måling av trafikk. Mer informasjon om cookies. Benytter du andre tjenester på vår nettside må du godkjenne vår personvernerklæring.