• Gardermoen flyplass
  Helt siden hovedflyplassen på Gardermoen ble åpnet i 1998, har bedriftsnettverket Innovasjon Gardermoen arbeidet for utvikling av næringslivet i regionen
 • Gardermoen
  Gardermoregionen er i dag et av de mest spennende områdene for næringsutvikling i Norge
 • Næringsliv
  Innovasjon Gardermoen arbeider for økt lønnsomhet og vekst hos medlemsbedriftene, gjennom å sette fokus på nye forretnings-muligheter, fremtidsrettet tenkning og nyskapning.
 • Kart
  Vi bringer oppdatert informasjon fra næringslivet og regionen, og setter næringslivsinteresser på dagsorden!

  Medlemskap i IG kan gi deg økt lønnsomhet og vekst

Formål

Formål

Vi arbeider for økt verdiskapning i medlemsbedriftene og utvikling av næringslivet i Gardermoregionen.

Les mer...

Aktiviteter

Aktiviteter

Innovasjon Gardermoen er Møteplassen for næringsaktører i Gardermoregionen! Delta på våre aktiviteter.

Les mer...

Samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere

Våre samarbeidspartnere er en drivkraft for innovasjon og nyskapning i Gardermoregionen, og vil alle bidra til fortsatt vekst.

Les mer...

Vedtekter

Vedtekter

Enkeltbedrifter og frittstående offentlig eide bedrifter organisert som aksjeselskaper kan opptas som medlemmer i Innovasjon Gardermoen.

Les mer...

Styret

Styret

Styret skal bestå av 5 medlemmer valgt for to år av gangen, slik at tilnærmet halvparten av medlemmene velges hvert år. Dessuten velges det 2 varamedlemmer for ett år av gangen.

Les mer...

Medarbeidere

Medarbeidere

Innovasjon Gardermoen har 2 fast ansatte, og leier i tillegg inn ressurser til næringsutviklingsprosjekter og drift av Etablerertjenesten på Romerike

Les mer...

Utskrift

Nettstedet benytter cookies for måling av trafikk. Mer informasjon om cookies. Benytter du andre tjenester på vår nettside må du godkjenne vår personvernerklæring.
Ok Nei
Abonner på nyhetsbrev