• Innovasjon Gardermoen - Ditt bedriftsnettverk i Gardermoregionen!

    Innovasjon Gardermoen - Ditt bedriftsnettverk i Gardermoregionen!

    Siden 1999 har vårt bedriftsnettverk arbeidet for utvikling av næringslivet i Gardermoregionen.
  • Potensialet er stort - vil du og din bedrift ta del i utviklingen?

    Potensialet er stort - vil du og din bedrift ta del i utviklingen?

    Medlemskap hos oss gir nye muligheter i Norges mest attraktive region!

Formål

Formål

Vi arbeider for økt verdiskapning i medlemsbedriftene og utvikling av næringslivet i Gardermoregionen.
Aktiviteter

Aktiviteter

Innovasjon Gardermoen er Møteplassen for næringsaktører i Gardermoregionen! Delta på våre aktiviteter.
Samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere

Våre samarbeidspartnere er en drivkraft for innovasjon og nyskapning i Gardermoregionen, og vil alle bidra til fortsatt vekst.

Her finner du oss

Du finner oss i lokalene til Business Jessheim 

Storgata 6, 4 etg

2050 Jessheim 

Vedtekter

Vedtekter

Bedrifter og frittstående offentlig eide bedrifter organisert som aksjeselskapet kan opptas som medlemmer i Innovasjon Gardermoen.

Styret

Styret

Styret skal bestå av 5 medlemmer valgt for to år av gangen, slik at tilnærmet halvparten av medlemmene velges hvert år. Dessuten velges det 2 varamedlemmer for ett år av gangen.

Medarbeidere

Medarbeidere

Innovasjon Gardermoen har 2 fast ansatte, og leier i tillegg inn ressurser til næringsutviklingsprosjekter.

Nettstedet benytter cookies for måling av trafikk. Mer informasjon om cookies. Benytter du andre tjenester på vår nettside må du godkjenne vår personvernerklæring.