Samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere

Vårt samarbeid med sentrale næringslivsaktører bidrar til økt verdiskapning i området, gjennom utvikling av nye ideer, ny kompetanse og nye virksomheter.

Våre samarbeidspartnere i dag er :

Innovasjon Gardermoen skal stimulere til nyetablering, nyskapning og vekst i bedriftene, og til utvikling i regionen.

Ønsker du å bli en av våre samarbeidspartnere? Ta kontakt med oss!

Utskrift