• Vi skal tilby et aktivt miljø for næringsutvikling

    Vi skal tilby et aktivt miljø for næringsutvikling

    og stimulere til nyetableringer, nyskapning og vekst i bedriftene, og bistå i synliggjøring og utvikling av næringsmuligheter i regionen.
Vi vil tilrettelegge for at:

Vi vil tilrettelegge for at:

  • Din bedrift og dine produkter skal bli mer synlige i regionen
  • Du får oppdatert informasjon om regional utvikling/ prosjekter
  • Nyttig informasjon skal være enklere å finne
  • Du kan utnytte nettverket, lokale ressurser, profesjonelle tjenester
Vi skal holde deg oppdatert på det som skjer i regionen

Vi skal holde deg oppdatert på det som skjer i regionen

Bruk vårt regionkart og vårt medlemsnett til å finne aktuell informasjon i hele regionen!

Utskrift

Abonner på nyhetsbrev