Gardermokonferansen 2018

Gardermokonferansen 2018

Dagens dilemma

Rammebetingelsene for norske bedrifter endrer seg stadig raskere, og alle ledere vet at de må tilpasse seg nye krav. Men dilemmaet for mange er; hva skal jeg gjøre, og når?

Årets Gardermokonferanse setter fokus på rammebetingelsene som er lagt i vår region, viktige endringsprosesser som er i gang, og mulighetene for å få hjelp og finansiell støtte til omstillingstiltak i egen bedrift. Vi vil også vise eksempel på en bedrift som har tatt grep, og hvilke resultater det har gitt.

Og ikke minst vil vi se på utviklingen og fremtidsscenarier for Norges raskest voksende region, og hvordan sentrale aktører vil arbeide for å sikre videre vekst og utvikling i regionen!

La ikke denne sjansen til å få oppdatert kunnskap om regionale planer og muligheter gå fra deg - meld deg på årets Gardermokonferanse i dag!

Last ned program

Utskrift