Møteplasser for gründere

Møteplasser for gründere

Når en er nystartet bedrift er det viktig å bygge nettverk, og ofte inspirerende å møte andre i samme situasjon som en selv, slik at en kan utveksle erfaringer og støtte hverandre som gründere.

Vi vil legge til rette for at våre gründere kan møtes på forskjellige arenaer, og har derfor etablert møteplassene Etablererforum og Gründertreff:

Målet med Etablererforum er å gi nyttige impulser til både nyetablerte og godt etablerte bedrifter, gjennom en felles møteplass hvor vi setter fokus på;

  • Gründerens utfordringer og muligheter, opplevd motgang og faktorer som skaper suksess
  • Gründerens følte behov for inspirasjon, støtte og nettverk for å kunne utvikle sin business.                     
  • I tillegg inviterer vi gründerne til å knytte nye kontakter, bygge nye relasjoner, og utvide sine nettverk!

Gründertreff er en mindre, uformell møteplasss for å få oppdatert kunnskap om viktige tema, og knytte kontakter/bli kjent/bygge nettverk.

"Vi har en drøm om å bli en liten stjerne på himmelen som kan stå der å skinne. Det virker uoverkommelig, men vi klatrer stadig oppover"

Utskrift

Nettstedet benytter cookies for måling av trafikk. Mer informasjon om cookies. Benytter du andre tjenester på vår nettside må du godkjenne vår personvernerklæring.
Ok Nei
Abonner på nyhetsbrev