Gardermokonferansen 2013

Gardermokonferansen 2013

CreateureneSett av dagen 12. november 2013!

Gardermokonferansen skal gi impulser til nytenkning og nyskapning og invitere til debatt om sentrale nærings- og samfunnsspørsmål. Oslo Lufthavn har i år 15-årsjubileum. Få kunne se for seg den rivende utviklingen som har skjedd i Gardermoregionen siden åpningen i 1998. Alle forventer at veksten i regionen vil fortsette, men de færreste ser for seg hvordan utviklingen kan bli.

Hvilke samfunnstrender og vekstprognoser kan vi legge til grunn for utviklingen de neste 15 årene? Hva vet vi - og hva vil vi?

I samarbeid med Air Cargo Forum (se faktaboks i invitasjonen) tar vi i år opp disse spørsmålene, bl.a. gjennom å se på:

  • Erfaringer fra Finlands hovedflyplassregion Vantaa
  • Nye utviklingsprosjekt som er i gang i regionen
  • Hvordan flyfrakt og ekspressløsninger har skapt en ny«verdensordning»
  • Hvordan andre viktige næringer i flyplassnært område ser for seg fremtiden, og hvordan de vil satse fremover.

Er du interessert i å vite mer om dette? Da må du møte opp på årets Gardermokonferanse for å få oppdatert kunnskap, nye impulser og nye kontakter!

Last ned invitasjon og program til Gardermokonferansen 2013

Nettstedet benytter cookies for måling av trafikk. Mer informasjon om cookies. Benytter du andre tjenester på vår nettside må du godkjenne vår personvernerklæring.