IG vs Facebook?

IG vs Facebook?

Innovasjon Gardermoens forretningside er nettverksbygging. Internett og Facebook har gitt nettverks- og relasjonsbygging mellom mennesker og bedrifter en helt ny dimensjon, og har endret markedsførings-prinsippene totalt…
IG og Facebook – som hånd i hanske! Nå forener vi krefter…

IG forut for Facebook
På mange måter var IG litt forut for Facebook. Utviklingen av konseptet Innovasjon Gardermoen er på flere måter likt med Facebook. Næringslivet har med årene sett verdien av god nettverks- og relasjonsbygging også digitalt, for å sikre vekst for sine kunder, samarbeidspartnere og seg selv.

Facebook har utviklet seg mot næringslivet, og er i dag en viktig markedsføringskanal på nett, både for business to consumers (B2C) og for business to business (B2B).

IG tilbyr deg et aktivt miljø for næringsutvikling, med verdifulle kontakter, erfaringsutveksling, nyttig kunnskap, informasjon, og mye mer. Vi tilrettelegger også for at din bedrift skal bli mer synlig og få sitt budskap ut i markedet.


IG nå også på Facebook! Innovasjon Gardermoen lanserte sine nye Facebook sider nå i januar 2014. Mange har alt gått inn og likt vår side med «liker» knappen. Om du ønsker Facebookoppdatering fra IG må du gå inn og «like» vår Facebook side. Dette er bra både for IG og for medlemsbedriftene. Gjennom Facebook kan vi nå ut til mange flere, både med informasjon fra oss og fra dere!

Åpner nye muligheter!
Gjennom vårt nyhetsbrev som vil bli publisert på vår webside og på Facebook, og distribuert til 17000 e-postadresser i Gardermoregionen, tilbyr vi nå deg som medlemsbedrift en kostnadseffektiv markedsføring mot dine målgrupper. Det åpner mange muligheter for økt salg!

Tenker du Innovasjon Gardermoen eller Facebook? Hva med ja takk begge deler?


LITT OM INTERNETT
Internett ble tatt i bruk i akademiske miljøer tidlig på 1980-tallet. På 90 tallet, med world wide web (www), eksploderte utviklingen. I 2010 var antallet nettbrukere 2,08 milliarder. Internett i seg selv koster ikke noe. Det er et begrep på en digital kommunikasjon mellom datamaskiner som danner et nettverk. Akkurat som kommunikasjon er et begrep, som alene ikke koster penger. Mange har likevel tjent store penger ved å tilby det fysiske utstyret man trenger for å koble seg opp, samt programvare og koder som stadig må utvikles og forbedres for å møte det brukerene ønsker. Det er de selskapene som har klart å integrere nye løsninger til internett som har tjent penger. I begynnelse var det mye prøving og feiling. Mange .com selskaper slet med dårlige tall og gikk konkurs (dot .com-boblen). De som integrerte innholdet i tjenesten rundt det som internett i prinsippet ble oppfunnet til å være, som Google og Yahoo var de som lyktes. Først når dette var på plass ble det mer åpent for noe salgsrettet som f.eks Amazon.com. [Nøkkelord er innovasjon, informasjon og kommunikasjon].

Siden internett i seg selv er gratis og ikke eies av noen, var det åpent for programmer som Napster, som var den første store fil-delingstjenesten på nettet. Det ble mye fokus på hvordan tilpasse internettjenester med et fungerende lovverk særlig med vekt på opphavsrettigheter, spesielt for film og musikk.

Nettstedet benytter cookies for måling av trafikk. Mer informasjon om cookies. Benytter du andre tjenester på vår nettside må du godkjenne vår personvernerklæring.