Gardermokonferansen 2014

Gardermokonferansen 2014 arrangeres torsdag 6. november på Thon Oslo Airport hotell på Gardermoen - sett av dagen nå! Konferansen vil ta for seg ringvirkningene av hovedflyplassen og hvordan det jobbes regionalt og lokalt for videre vekst og utvikling.

Året Gardermokonferanse vil ta for seg ringvirkningene av hovedflyplassen i regionene og kommunene rundt Gardermoen; hvilke konkrete næringsmessige virkninger ser vi, og hvordan jobbes det regionalt og lokalt for å utvikle gode fremtidige nærings- og bomiljø? Næringslivsledere og politikere fra flere vekstområder vil bidra med innspill på konferansen. Gå ikke glipp av denne muligheten til å få oppdatert informasjon om det som skjer i Gardermoregionen – sett av dagen nå! Endelig konferanseprogram vil bli publisert medio august.

Nettstedet benytter cookies for måling av trafikk. Mer informasjon om cookies. Benytter du andre tjenester på vår nettside må du godkjenne vår personvernerklæring.