Badet Kulturtun, tirsdag 12. juni 2018

Frokostmøte for næringslivet, tirsdag 12. juni 2018

Eidsvoll - Badet Kulturtun, tirsdag 12. juni 2018

Program kl 0800 -1000. Frokost serveres fra kl 0730.

Forsikringsbransjen  i Norge- utvikling/trender i bedrifts- og privatmarkedet
v/ direktør Tor Håkon Ballo, Eika Forsikring AS, Hamar

Teknologiparken på Eggemoen – historien bak/hvordan har den blitt til? Hva har kommunen gjort for å tilrettelegge og støtte opp om virksomheten? Hvordan ser fremtiden ut – hvilke spennende scenarier ser de foran seg?
v/ Ola Tronrud, gründer og eier av Tronrud Engineering AS og Eggemoen Aviation & Technology Park

NAV Jobbservice Øvre Romerike – med fokus på jobbskaping og «den rauseste sjefen  på Øvre Romerike i 2018»
v/Lise Andersen, leder NAV Eidsvoll og Anne Berit Sandaune, markedskontakt  NAV Eidsvoll 

Eidsvoll kommune  - status for planarbeidet i Eidsvoll
v/Olav Resaland, leder Hovedutvalg næring, plan og miljø

Utskrift

Abonner på nyhetsbrev