Mennesker som hilser

Få mest mulig ut av ditt medlemskap og benytt møteplassene!

Aktivitetskaldeneren er nå oppdatert med datoer for først halv år. Sett av datoene nå, program oppdateres så fort de er på plass.

Gjennom ulike møteplasser legges det til rette for nettverksbygging, erfarings- og kompetanseutvikling blant bedriftene i regionen.

Utnytt det å være medlem i et felles nettverk. Det kan lønne seg på både kort og lang sikt.

Innovasjon Gardermoen er et aktivt miljø for næringsutvikling og kan tilby et bredt spekter av aktiviteter du kan velge mellom.

Temamøter holdes 6-8 ganger i året og målet med temamøtene er å øke bevissthet og kunnskap på sentrale bedrifts- og fagområder, og gi impulser til nytenkning og nyskapning.

Temamøtene er i tillegg viktige arenaer for kontaktskaping, relasjonsbygging og sosialt samvær.

Gardermokonferansen holdes i år 3 november og Gardermokonferansen er en større årlig møteplass for regionen i regi av Innovasjon Gardermoen. Konferansen tar opp viktige temaer som berører utviklingen i regionen og områdene rundt. Den henvender seg til brede interessegrupper i samfunnet, og deltakerne er representert fra mange miljøer; næringslivet, kommuner/fylker, forskningsmiljøer/skoler og interesseorganisasjoner.

Gardermokonferansen skal gi impulser til nytenkning og nyskapning og invitere til debatt om sentrale nærings- og samfunnsspørsmål.

Se flere av vår aktiviteter her

Utnytt det å være medlem i et felles nettverk. Det kan lønne seg på både kort og lang sikt.

Innovasjon Gardermoen er et aktivt miljø for næringsutvikling og kan tilby et bredt spekter av aktiviteter du kan velge mellom.

Nettstedet benytter cookies for måling av trafikk. Mer informasjon om cookies. Benytter du andre tjenester på vår nettside må du godkjenne vår personvernerklæring.