Arkitekttegning av Jessheim byutvikling

Spennende Byutvikling - midt i sentrum

Jessheim sentrum vil få et av landet mest moderne utrykk. Området som skal bygges ut er på 62.000 kvadratmeter, hvor 12.000 er satt av til næringsvirksomhet på bakkeplan.

Jessheimgagate"Utbyggingen av Skovly er i gang. Første byggetrinn består av et parkeringshus som vil gi plass til ca 800 biler. Parkeringen vil bli tilknyttet eksiterende parekringskjeller fra siste utbygging i 2008. I tillegg vil bygget gi plass til ca 10.000 kvm med nytt forretningsareal. Disse arealene vil blandt annet ha fasade mot byens nye gågate, som vi kaller Skovly Promenade. Dette vil bli en gate fylt av aktivitets/lekeplasser, men også sittesoner og spennede gatemøbelering. Bygget vil bli forbundet med en gangbro mellom nybygget og Jessheim Storsenter, slik at du kan gå tørrskodd fra P-huset og inn i senteret."

"Ifølge Tore Kværner har det vært viktig å tenke nytt og moderne.

– Vi er i en slik situasjon at vi starter byggingen helt fra begynnelsen uten å ha andre bygg å ta hensyn til. Vi kan derfor tenke helt ny arkitektur og utforming. Dette mener vi vil bidra til å forsterke Jessheim sentrum. Byen skal representere tiden vi er i nå, utaler Kværner til Romerikes blad." 

– Ved å legge til rette for boliger midt i sentrum mener vi byen også vil bli brukt mer, sier Kværner.

– Ser man sentrumsutviklingen under ett, er planen på sikt å kunne legge til rette for all parkering under bakken. Planen er å bli ferdig med Skovly Vest i 2016, Skovly Øst i 2018 og hotellet i 2020, understreker Tore Kværner.

 

Nettstedet benytter cookies for måling av trafikk. Mer informasjon om cookies. Benytter du andre tjenester på vår nettside må du godkjenne vår personvernerklæring.