God Jul fra Innovasjon Gardermoen

Vi ønsker all våre medlemmer God Jul og Godt Nytt år!

2015 har vært et nytt spennende år for Innovasjon Gardermoen!

Vi har gjennomført en rekke næringslivsaktiviteter, arrangert mange temamøter og konferanser med god oppslutning, og har fått mange nye medlemmer. Nye websider og forbedrede publiseringsverktøy er utviklet, slik at både vi og våre medlemsbedrifter kan bli mer synlige i markedet.

Medlemmene beholder samme brukernavn og passord som tidligere. Skulle du mangle dette kan du bruke glemt passord under logg inn fanen.

Årets Gardermokonferanse «Perspektiv» samlet vel 150 deltakere, og viste at næringslivet i regionen jobber målrettet med innovasjon og nyskapning på en rekke områder. Det spirer og gror i vår region!

Vi vil fortsette å arbeide for å skape en bedre og tettere dialog mellom næringsaktørene og kommunene, og lage møtearenaer for våre medlemmer og samarbeidspartnere hvor vi tar opp sentrale næringstemaer. Målet er at bedriftene i vårt område får best mulige rammevilkår for sin utvikling, noe som vil komme alle til gode.

Vi gleder oss til å arbeide videre sammen med dere i 2016!

Med vennlig hilsen
Innovasjon Gardermoen

Nettstedet benytter cookies for måling av trafikk. Mer informasjon om cookies. Benytter du andre tjenester på vår nettside må du godkjenne vår personvernerklæring.