Grønne bygg reiser seg

Grønne bygg reiser seg

Invitasjon: 16. oktober 2015 - Thon Hotell Arena, Lillestrøm

Innovasjon Norge har gjennom 15 år jobbet for økt og innovativ bruk av tre.

Kontinuerlig utvikling av treets anvendelsesområder utgjør et viktig steg mot det grønne skiftet, og bidrar til å gi norsk næringsliv nye bein å stå på i en bioøkonomisk fremtid. 16. oktober inviterer vi deg til et innblikk i resultatene av arbeidet så langt. Vi løfter frem enkeltprosjekter, hører involverte aktører dele sine erfaringer, og spør:
Hvordan bygger vi videre?

"40 FORBILDER I TRE"

Innovasjon Norge lanserer "40 forbilder i tre" – en presentasjon av høydepunkter fra 15 års finansiering av trebasert innovasjon. Vi tar for oss tresatsingens historie og et spennende utvalg av de over 1000 prosjektene som har blitt finansiert. Brosjyren med 40 forbildepros- jekter deles ut.
Kl. 09.00 - 10.20

"FRA TRE OG SAMFERDSEL TIL DET GRØNNE SKIFTET"

Presentasjon av arbeid og resultater fra mobilis- eringsprosjektet "Tre og samferdsel". Prosjektet har vert et samarbeid mellom Innovasjon Norge og NHO. Arbeidet tas nå videre gjennom Nasjon- alt program for leverandørutvikling, rettet mot bærekraftige bygg i det offentlige.
Kl. 10.35 - 12.00

Arrangementet avholdes under Bygg Reis Deg 2015, byggenæringens største årlige møteplass og kon- feransearena. For gratis inngang til messeområdet, gå til www.byggreisdeg.no og registrer deg som besøkende med vår kode: 48XWAS

Vi sees på Lillestrøm 16. oktober!

Nettstedet benytter cookies for måling av trafikk. Mer informasjon om cookies. Benytter du andre tjenester på vår nettside må du godkjenne vår personvernerklæring.